JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

ZAPOSLENI

POMOĆNO OSOBLJE

U članove pomoćnog osoblja Škole spadaju spremačice i školski majstori. Dok se spremačice svakodnevno brinu o higijeni radnog prostora zaposlenih i učenika, školski majstori vode računa o ispravnosti tehničkih uređaja.

 

Članovi pomoćnog osoblja:

Predviđena fotografija

Persa Jeličić, spremačica
Miroslavka Brkić, spremačica
Dragana Trivundža, spremačica
Veselka Vuković, spremačica
Dragomila Kojadinović, spremačica
Božana Lojić, spremačica
Dragica Aleksić, spremačica
Jadranka Popović, spremačica
Milica Lojić, spremačica
Stevo Tegeltija, šk. majstor
Mirko Kojadinović, šk.majstor
 

 

 

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net