JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

UPIS

Plan upisa u školsku 2022/23. godinu / Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2022/23. godini

Preporučujemo da se Formular prijave za upis u 1.razred ispuni unaprijed da bismo izbjegli duže zadržavanje u školi i stvaranje gužvi. Spisak dokumenata koje treba priložiti je sadržan u Konkursu. Predaja dokumenata za učenike sa 60 i više bodova je u ponedjeljak i utorak, 13. i 14. juni 2022. godine, od 8.00 do 14.00 časova.

Rezultati konkursa će biti objavljeni u četvrtak 16. juna 2022. godine do 10.00 časova na oglasnoj tabli škole.

U JU Medicinskoj školi Banja Luka učenici se osposobljavaju za sljedeća zanimanja:

Vodič

-Medicinski tehničar - 1.razred 2022/23- 4 odjeljenja- 112 učenika
-Zubno-stomatološki tehničar -1.razred 2022/23- 1 odjeljenje- 28 učenika

-Akušersko-ginekološki tehničar -1.razred 2022/23- 1 odjeljenje- 28 učenika

-Fizioterapeutski tehničar -1.razred 2022/23- 1 odjeljenje- 28 učenika

-Farmaceutski tehničar- 1.razred 2022/23- 1 odjeljenje- 28 učenika

-Laboratorijsko sanitarni tehničar (nije planiran upis u školsku 2022/23. godinu)

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!

© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net