JU MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA-zvanična web prezentacija

AKTIVNOSTI

Korisničko ime i lozinka:Registruj se   

 

Za postavljanje komentara nije potrebna registracija; ako se sami registrujete, zaštiti ćete svoje ime. Članke mogu objavljivati samo radnici Škole. Podrška u primjeni novih tehnologija u nastavi

AKTIVNOSTI sekcija iz oblasti:

CC-TEAM / ISTORIJA / CIVITAS / MEDICINA I SESTRINSTVO / PRIR. NAUKE / FARMACIJA / EKOLOGIJA / VOLONTERI

STOMATOLOGIJA / STRANI JEZICI / SRPSKI JEZIK / PULS / SPORT / ŠAH / AIKIDO / MAT- FIZ-INF / ŠGERILA / ARHIVA

ŠGERILA

Školska Umjetnička Gerila - skraćeno ŠGerila

Od aprila 2017 u Medicinskoj školi Banjaluka djeluje u ilegali Školska Umjetnička gerila - skraćeno ŠGerila! Svrha ŠGerile je djelovanje na polju propagiranja umjetnosti radi umjetnosti kroz nekonvencionalne umjetničke akcije i zahvate, instalacije i projekte.

 

Komentari 1
09 Jun 2017 Objavio/la: Psiholog

Povratak na vrh

Forum! Klik! Wikipedia! Klik!YouTube! Klik!Facebook! Klik!
© COPYRIGHT 2008 ALL RIGHTS RESERVED by MEDICINSKA ŠKOLA BANJA LUKA http://www.medicinska-skola-bl.net