Istorijska sekcija u Arhivu RS @ 18 Dec 2019

                                           

Posjetili smo Arhiv Republike Srpske, 10.12.2019. godine. Gostoprimstvo nam je ukazao arhivista Goran Đuran. U čitaonici nas je ukratko upoznao sa istorijatom Arhiva, sa vrstama dokumenata koji se u njemu čuvaju kao i o načinu sortiranja i čuvanja istih. Zatim smo se obreli u prostoriji za digitalizaciju gdje smo mogli vidjeti najsavremeniji skener koji omogućava čuvanje najstarijih dokumenata. Na kraju smo imali čast da posjetimo depo u kojem su smještene moderne stalaže za odlaganje arhivske građe. Učenici su sa velikom pažnjom i interesovanjem pratili i slušali arhivistu.
 

Tekst: Branka Štrbac, prof.
Fotografije: arhivista

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net