Projekat sedmica-VIDEO @ 27 Jun 2011

Video materijal je nastao kao rezultat rada u toku Projekat sedmice, u junu 2011.godine

Autori filma su učenici Nemanja Mamić i Pavle Đurđević.

(Preporučujem da poslije pritiska na -> (play) i pokretanja videa pritisnete II (pauza) i sačekate neko vrijeme kako bi se film "odmotao", a da biste ga mogli pogledati bez zastoja.)


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net