II projekat: Majska jelka @ 13 Jun 2017

,,Majska jelka"- Instalacija na ukrasnom drvecu ispred skole. Stabla su okićena jagodama i trešnjama, svako ko se posluži učestvje u jedinstvenom umjetničkom projektu - bez suvišnog zašto!


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net