Školska Umjetnička Gerila - skraćeno ŠGerila @ 09 Jun 2017

Od aprila 2017 u Medicinskoj školi Banjaluka djeluje u ilegali Školska Umjetnička gerila - skraćeno ŠGerila! Svrha ŠGerile je djelovanje na polju propagiranja umjetnosti radi umjetnosti kroz nekonvencionalne umjetničke akcije i zahvate, instalacije i projekte.

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net