CARSKI REZ @ 29 Dec 2010

Video korišten u nastavi iz predmeta GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO sa temom "Carski rez"

(Preporučujem da poslije pritiska na -> (play) i pokretanja videa pritisnete II (pauza) i sačekate neko vrijeme kako bi se film "odmotao", a da biste ga mogli pogledati bez zastoja.)


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net