1000 godina istorije unutarevropskih granica u 33 minute @ 14 Sep 2014

1000 godina istorije unutarevropskih granica u 33 minute!

Napomena: Redoslijed dešavanja je dobar. Godine nisu baš uvijek precizne.


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net