DAN JEZIKA-video @ 18 Jan 2011


OD UČENIKA UČENICIMA

Video prezentacija za projekat Evropski dan jezika, septembar 2010. godine

(Preporučujem da poslije pritiska na -> (play) i pokretanja videa pritisnete II (pauza) i sačekate neko vrijeme kako bi se film "odmotao", a da biste ga mogli pogledati bez zastoja.)


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net