O HIPOKINEZIJI @ 29 Feb 2012

OD PROFESORA UČENICIMA

O HIPOKINEZIJI

Časovi korektivne gimnastike(sekcija), školska 2011/12.godina-školski video

(Preporučujem da poslije pritiska na -> (play) i pokretanja videa pritisnete II (pauza) i sačekate neko vrijeme kako bi se film "odmotao", a da biste ga mogli pogledati bez zastoja.)

 


News powered by CuteNews - http://cutephp.com

JU Medicinska škola Banja luka - http://medicinska-skola-bl.net